GEODET
V DUNAJSKEJ STREDE

Poskytujeme kompletné služby v oblasti geodézie. Pôsobíme najmä v okrese Dunajská Streda, v prípade väčších objednávok aj na celom území Slovenskej republiky.

Geodet Dunajská Streda | vytyčovanie hraníc pozemkov
Geodetické práce Dunajská Streda - geodet Gyulai Tibor

O nás

Vypracovávame geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby a na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ďalej na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, na zriadenie vecného bremena .

Vykonávame vytýčenie hraníc pozemku a stavby , predrealizačné zameranie územia pre projekčné účely a porealizačné zameranie inžinierskych sietí, polohopisný a výškopisný plán. Poskytujeme tiež poradenstvo týkajúce sa katastra nehnuteľností, zapisujeme geometrické plány do katastra nehnuteľností a vyhotovujeme kúpnopredajné a darovacie zmluvy.

Hľadáte geodeta s dlhoročnou praxou a skúsenosťami? Potrebujete si dať vypracovať geometrický plán? Neváhajte a rozhodnite sa pre spoločnosť Geoline, s.r.o.

Aké služby ponúkame

Zdieľajte nás online!

GEOMETRICKÝ PLÁN

na zameranie rozostavanej stavby,
zameranie stavby k vydaniu
kolaudačného rozhodnutia
Geodet Dunajská Streda | URČENIE VLASTNÍCKYCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTI
Geodet Dunajská Streda | ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

URČENIE
VLASTNÍCKYCH
PRÁV K
NEHNUTEĽNOSTI

Geodet Dunajská Streda | ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

ZRIADENIE
VECNÉHO
BREMENA

Geodet Dunajská Streda | ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

VYTÝČENIE
HRANÍC POZEMKU,
VYTÝČENIE
STAVBY

Geodet Dunajská Streda | ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

POLOHOPISNÝ
A VÝŠKOPISNÝ
PLÁN

Vytyčujeme hranice pozemkov

PREDREALIZAČNÉ
ZAMERANIE ÚZEMIA
PRE PROJEKČNÉ
ÚČELY

POREALIZAČNÉ
ZAMERANIE
INŽINIERSKYCH
SIETÍ

PORADENSTVO
TÝKAJÚCE SA
KATASTRA
NEHNUTEĽNOSTÍ

ZÁPIS
GEOMETRICKÝCH
PLÁNOV DO
KATASTRA
NEHNUTEĽNOSTÍ

VYHOTOVENIE
KÚPNOPREDAJNÝCH
A DAROVACÍCH
ZMLÚV

Pošlite nám rýchlu správu

Geodet Dunajská Streda | kontakt

Geoline – DS,s.r.o.
Športové 11
929 01 Dunajská Streda

Otváracie hodiny
Po – Pia: 7.30 – 17.30
So – Ne: Zatvorené

IČO: 36717568
DIČ: 2022294483

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.geodezia-dunajskastreda.sk

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies