Geodet v Dunajskej Strede
Geoline - DS, s.r.o., Gyulai Tibor


Hľadáte geodeta s dlhoročnou praxou a skúsenosťami? Potrebujete si dať vypracovať geometrický plán? Neváhajte a rozhodnite sa pre spoločnosť Geoline, s.r.o.

Poskytujeme kompletné služby v oblasti geodézie. Pôsobíme najmä v okrese Dunajská Streda, v prípade väčších objednávok aj na celom území Slovenskej republiky.

Vypracovanie geometrických plánov, Dunajská Streda a okolie

Vypracovávame geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby a na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ďalej na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, na zriadenie vecného bremena, na vytýčenie hraníc pozemku a stavby.

Vykonávame predrealizačné zameranie územia pre projekčné účely a porealizačné zameranie inžinierskych sietí,
polohopisný a výškopisný plán. Poskytujeme tiež poradenstvo týkajúce sa katastra nehnuteľností, zapisujeme geometrické plány do katastra nehnuteľností a vyhotovujeme kúpnopredajné a darovacie zmluvy.           
           

Ceny geodetických služieb

Cena našich služieb je závislá od rozsahu prác, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov. Po poskytnutí základných informácií Vám spracujeme cenovú ponuku. Právne poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností a zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností poskytujeme zdarma.

Geodetické práce si môžete objednať aj v pohodlí Vášho domova, čím ušetríme Vás čas. Na trhu pôsobíme už od roku 1993. V roku 1996 sme získali oprávnenie vydané Komorou geodetov a kartografov - na autorizačné overenie vybraných geodetických prác.
Geodet Dunajská Streda | vytyčovanie hraníc pozemkov, geodetické práce Dunajská Streda - geeodet Gyulai Tibor, služby geodeta

Geodet Dunajská Streda - naše služby:

  • geometrický plán na: zameranie rozostavanej stavby, zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

  • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti

  • zriadenie vecného bremena

  • vytýčenie hraníc pozemku, vytýčenie stavby

  • polohopisný a výškopisný plán

Vytyčujeme hranice pozemkov...

  • predrealizačné zameranie územia pre projekčné účely

  • porealizačné zameranie inžinierskych sietí

  • poradenstvo týkajúce sa katastra nehnuteľností

  • zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

  • vyhotovenie kúpnopredajných a darovacích zmlúv


Kompletné geodetické služby. Kontakty:

Gyulai Tibor
Geoline - DS,s.r.o.    
Športové 11
929 01 Dunajská Streda                   
    
Mobil:
0905 322 563       
E-mail: geolineds@gmail.com, geoplan.gt@stonline.sk
Web: www.geodezia-dunajskastreda.sk        
      
IČO: 36717568
DIČ: 2022294483

Staňte sa naším fanúšikom na facebooku!

Poradíme Vám v oblasti katastra nehnuteľností:

  Polia označené * sú povinné
*  Meno:
  Telefón:
*  E-mail:
*  Požiadavka:

   
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?

Kontaktujte nás v čase otváracích hodín:

 Pondelok  7:30 - 17:30
 Utorok  7:30 - 17:30
 Streda  7:30 - 17:30
 Štvrtok  7:30 - 17:30
 Piatok  7:30 - 17:30
 Sobota  voľno
 Nedeľa  voľno

Geodet Dunajská Streda - nájdete nás: